Welcome to Eggermont, a family-owned business with two generations of experience in natural stone production. Established in 1952 by Roger and Georges Eggermont in Deinze, our company is dedicated to delivering high-quality natural materials. After more than four decades of leading the company, Roger and Georges have passed on their legacy to the next generation. With the same dedication and determination, today Jos, Geert, Jan, and Hilde Eggermont continue the pursuit of craftsmanship. As we work towards the future, the third generation has also been actively involved for several years. At Eggermont, we cherish the art of careful material selection, ensuring that each product meets quality standards. We believe that successful projects arise from harmonious collaborations. Our projects are the result of close partnerships with architects and engaged clients. Working together with designers and passionate craftsmen, we create unique projects. With decades of experience, our team blends traditional skills with contemporary techniques. We take pride in our team who work passionately day in and day out to meet expectations. Despite challenges, our drive to evolve and grow remains steadfast, one step at a time. We warmly invite you to explore and be inspired by our work. Until then! 

Welkom bij Eggermont, een familiebedrijf met twee generaties ervaring in de productie van natuursteen. Opgericht in 1952 door Roger en Georges Eggermont in Deinze, is ons bedrijf toegewijd aan het leveren van hoogwaardige natuurlijke materialen. Na meer dan vier decennia het bedrijf te hebben geleid, hebben Roger en Georges hun nalatenschap overgedragen aan de volgende generatie. Met dezelfde toewijding en vastberadenheid zetten vandaag de dag Jos, Geert, Jan en Hilde Eggermont het streven naar vakkundigheid voort. Terwijl we blijven werken aan de toekomst, is ook de derde generatie al enkele jaren actief betrokken. Bij Eggermont koesteren we de kunst van zorgvuldige materiaalselectie, om zo te waarborgen dat elk product voldoet aan de kwaliteitsnormen. We geloven dat succesvolle projecten voortkomen uit harmonieuze samenwerkingen. Onze projecten zijn het resultaat van nauwe samenwerkingen met architecten en betrokken klanten. Samen met ontwerpers en gepassioneerde vakmensen creëren we unieke projecten. Met decennia aan ervaring combineert ons team traditionele vaardigheden met hedendaagse technieken. We zijn trots op ons team die dag in dag uit met passie werken om aan de verwachtingen te voldoen. Ondanks de uitdagingen blijven we gedreven om te evolueren en te groeien, stap voor stap. We nodigen u van harte uit om ons werk te ontdekken en te laten inspireren. Tot dan! Back to Top